facebook
youtube

Triumfs


Vadītāja Agnese Čīče   tālr. 20060805 ;  e – pasts: capene@inbox.lv
Koncertmeistars Zigurds Turss

Mēģinājumi notiek:
Pirmdienās 17.00 - 18.00
Svētdienās 11.30 - 13.00