facebook
youtube

X
by TurboMac


Vadītāja Zita Serdante   tālr. 26477932 ; e – pasts: zita_serdante@inbox.lv
Repetitore Agate Hartmane un Ance Bulava

Kocertmeistare Vija Seļava

 

Mēģinājumi notiek:

 

4 - 6 - gadīgo grupai: pirmdienās, trešdienās 17.30 – 18.15

1. – 2. klašu grupai: otrdienās, ceturtdienās 15.30 – 16.30

4. – 5. klašu grupai: otrdienās, ceturtdienās 16.30 – 18.00

5. – 7. klašu grupai: pirmdienās, trešdienās 16.00 – 17.30

Dalības maksa visām grupām EUR 4,98 mēnesī