facebook
youtube

Deju kopa „Kuldīgas seniori”

 

Vadītāja Ramona Irbe   tālr. 29140883 ; e – pasts: drirbe@inbox.lv

Koncertmeistare Zaiga Ešenvalde

Mēģinājumi notiek:
pirmdienās 19.30 – 21.30