facebook
youtube

VPDK „Bandava”

Vadītāja Ramona Irbe   tālr. 29140883 ; e – pasts: drirbe@inbox.lv

Repetitors Arvis Sprude

Koncertmeistare Zaiga Ešenvalde


Mēģinājumi notiek:

Otrdienās, ceturtdienās 20.00 - 22.30