facebook
youtube

Jauktais koris „Ventava”
Diriģente Maruta Rozīte   tālr. 29272305 ; e – pasts: maruta.rozite@inbox.lv

Kormeistare Mārīte Vāvera


Mēģinājumi notiek:

Otrdienās, ceturtdienās 19.00 - 22.00

Kuldīgas mūzikas skolā, Smilšu ielā 6