Kolektīvs

Sezonu sāk

Kontakti

Bērnu deju kolektīvs Stariņš

(dalības maksa 4.98 EUR mēnesī)

6.–8. kl. grupa

3-4 gad. grupa

1.- 2. kl. grupa

3. - 5.kl. grupa

5 - 6 gad. grupa

P., 11. sept. 16.00

P., 11. sept. 17.20

P., 11. sept. 18.00

O.,12. sept. 16.00

O.,12. sept. 17.10

Vadītāja – Zita Serdante

22306381

TDA Venta

Tiek gaidīti jauni dejotāji

O., 12. sept. 18.00

Vadītāja – Zita Serdante

22306381

VPDK Bandava

Tiek gaidīti jauni dejotāji

O., 12. sept. 20.00

Vadītājs – Arvis Sprude

29527988

Deju kopa Kuldīdznieks

Tiek gaidīti jauni dejotāji

P., 2. okt. 19.30

Vadītāja – Ramona Irbe

29140883

Kamerkoris Rāte

Tiek gaidīti jauni dziedātāji

visās balsu grupās

T.06. sept. 19.00

Diriģents – Andis Groza

29422549

Jauktais koris Ventava

Tiek gaidīti jauni dziedātāji

visās balsu grupās

O., 3. okt.. 19.00

(Mūzikas skolā)

Diriģente – Maruta Rozīte

29272305

Jauniešu jauktais koris Lai top!

Tiek gaidīti jauni dziedātāji

visās balsu grupās

O., 12. sept. 15.30

C., 14. sept. 15.30

Diriģente – Jana Paipa

29155295

Sieviešu koris Gaisma

Tiek gaidītas jaunas dziedātājas

visās balsu grupās

C., 14.sept. 18.00

Diriģente – Jana Paipa

29155295

Amatierteātris

T., 06. sept. 19.00

Režisore – Dace Priede

29493292

Bērnu koris 5.–9.kl.

Tiek gaidīti jauni dziedātāji

visās balsu grupās

S., 16.sept. 13.00

Vadītāja – Agnese Čīče

20060805

Bērnu vokālais ansamblis Bonbondziņas (2 - 5 gad.)

Tiek gaidīti jauni dziedātāji

S.,16. sept. 10.00

Vadītāja – Agnese Čīče

20060805

Bērnu vokālais ansamblis Marmalādītes (6 - 8 gad.)

Tiek gaidīti jauni dziedātāji

S.,16.sept.11.00

Vadītāja – Agnese Čīče

20060805

Bērnu vokālais ansamblis Konfektītes (9 - 12 gad.)

S.,16. sept. 12.00

Vadītāja – Agnese Čīče

20060805

Sieviešu vokālais ansamblis Karameles

S.,16. sept. 14.00

Vadītāja – Agnese Čīče

20060805

Vīru vokālais ansamblis Triumfs

S.,16. sept. 15.30

Vadītāja – Agnese Čīče

20060805

Jauktais vokālais ansamblis Trifeles

S.,16. sept. 16.30

Vadītāja – Agnese Čīče

20060805

Saksofonistu ansamblis

T., 7. sept. 18.00

(Mūzikas skolā)

Vadītāja – Līga Aleksandra Jāvalde

25883552

Aušana iesācējiem

(dalības maksa 9.96 EUR mēnesī)

O., 17. okt. 18.00

(Vecais rātsnams)

Vadītāja – Daiga Jansone

29579939

TLMS Varavīksne (aušana)

T., 11.okt., 18.00

(Vecais rātsnams)

Vadītāja – Daiga Jansone

29579939

TTMS Kuldīgas palete

T.,4.okt.

(Ventspils iela 16)

Nodarbību laiks tiks precizēts

Vadītāja – Iveta Brence

29173442

Folkloras kopa Kūrava

C., 5.okt.,

(Ventspils iela 16)

Nodarbību laiks tiks precizēts

Vadītāja – Ina Celitāne

26428513

Rokdarbu kopa Čaupe

C., 5.okt., 18.00

Vadītāja – Arita Svenča

29605030

Tālrunis informācijai – 29542242

Atpakaļ uz jaunumiem